Menn mot skamvold og sosial kontroll

Mitt ønske er at vi jobber sammen for å synliggjøre alle de gode krefter blant minoriteter og majoriteten som hver dag kjemper for likestilling. 

Skamvolden og hatytringer hisser opp polarisering og fordommer, det setter norske menn opp mot innvandrermenn og fremprovoserer forakt mot frie og frittalende kvinner. Sjåvinister i gruppene snakker i begge leire om kvinner som om de er noe som skal beskyttes eller kontrolleres for å ikke komme i kontakt med «de fremmede». 

Feminister blir hengt ut, og splitt og hersk mellom feminister er dessverre det noen bruker kreftene sine på.  I stedenfor å sammen bekjempe vold, familievold, partnervold og æresvold, velger noen å dele verden i kjønn mot kjønn, grupper mot grupper, vi må ikke tillate slik polarisering. 

Hvis ikke brødre, fedre, sønner, kollegaer og kamerater står sammen med kvinner, så blir dette en lukket monolog og ikke frigjørende dialog. 

Etter å ha sett en ny generasjon unge modige kvinner heve stemmene sine mot rasisme, mot sosial kontroll  og for feminisme, er jeg trygg på at kvinnekampen føres videre med nyanser, med tverrpolitisk engasjement og med individer som er dyktige til å definere sin egen kamp og prosess. Nå er det like viktig å  invitere menn til arenaer hvor kvinnebevegelsen er aktiv. Det finnes mange minoritetsmenn som er aktive feminister og humanister. Mennene i denne videoen er ikke enestående. Men det er historisk at de er synlige på et arrangement av kvinnebevegelsen, som Ottar i samarbeid med Sekulær Feministisk Front sto for.

Hvis ikke våre medier og vår offentlighet synliggjør dem, så vil vi ikke få de forbildene gutter trenger for å finne mot til å gå i mot sosial kontroll. La oss heller fremheve menn som er forbilder for likestilling, la oss heller fremheve de som viser vei for individets frihet.

Enten det er i gudshusene, i organisasjoner eller enkeltstående aktivister.  Vi bør søke likestilling mellom kjønn og solidaritet med alle kjønn, ikke splittelse. Dette er  menn som står sammen med kvinner i antirasistisk solidaritetsmarkering: 

Fotograf: Tonje Gjevjon


Flere menn holdt appeller da kvinnebevegelsen markerte mot skamvold og sosial kontroll.
Her kan du høre Shahram Shaygani, Mahmoud Farahmand, Shakeel Rehman og Paul Omar Lervåg på den antirasistiske solidaritetsmarkeringen. 

Streaming fra hele arrangementet med alle appeller her: 
https://www.facebook.com/KvinnegruppaOttar/videos/1569444543123087

Les mer om markeringen her: 

https://www.dagbladet.no/kultur/ny-kamp-mot-skamvolden/68718235

 

Utfordring til moderne menn med immigranthistorie: 

https://www.aftenposten.no/meninger/i/3Xnq/Shabana-Rehman-Gaarders-utfordring-til-moderne-menn-med-en-immigranthistorie-Bidra-til-en-ny_-feministisk-var

 

Vil ha flere brødre, fedre og ektemenn i tale: 

https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/vqOmm/Skam-og-are-Shabana-vil-ha-flere-brodre_-fedre-og-ektemenn-i-tale

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits